Prenatale screening

Onderzoek naar de ongeboren baby

Onder prenatale screening vallen de onderzoeken die verricht kunnen worden naar de gezondheid van de baby. Deze onderzoeken zijn optioneel en niet verplicht.

Onder de prenatale screening vallen de testen naar baby’s met het syndroom van down, edwards en patau en het structureel echoscopisch onderzoek bij 13 en 19 weken zwangerschapsduur. Hieronder kan je over de onderzoeken lezen.  De verloskundige zal vragen of je geïnteresseerd bent in informatie over de onderzoeken, u kiest zelf of u de onderzoeken wilt laten verrichten. 

Prenatale screening

De NIPT en de 13 weken echo

Onderzoeken in het eerste trimester

De NIPT:

De NIPT is een bloedonderzoek bij de zwangere. In het bloed van de zwangere zit ook een klein beetje erfelijk materiaal (DNA) van de placenta (moederkoek). Dit DNA is bijna altijd hetzelfde als dat van het kind. Het laboratorium kan zo onderzoeken of er aanwijzingen zijn dat het kind down-, edwards- of patausyndroom heeft.

De NIPT ontdekt meer kinderen met down-, edwards- en patausyndroom dan de combinatietest en de uitslag van de NIPT klopt vaker dan de uitslag van de combinatietest. Zowel de NIPT als de combinatietest geven geen uitslag die 100% betrouwbaar is. 

De NIPT brengt geen risico’s voor de zwangerschap mee. 

Als er uit de NIPT een aanwijzing komt dat de baby een van de syndromen heeft, kunt u kiezen voor een vlokkentest of een vruchtwaterpuntie.

Als je er voor kiest om een NIPT te verrichten, krijgt u de keuze om nevenbevindingen te laten beoordelen. U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:

 • U wilt uw kind alleen laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom. Het laboratorium weet dan ook niet of er nevenbevindingen zijn.
  Of:
 • U wilt uw kind laten screenen op down-, edwards- en patausyndroom én u wilt ook weten of het laboratorium nevenbevindingen heeft gevonden.

Lees hier meer over wat nevenbevindingen inhouden: informatie over nevenbevindingen

De kosten voor de NIPT worden niet vergoed door de verzekeraar.

De 13 weken echo:

Vanaf 1 september 2021 krijgen zwangeren een echo aangeboden rond de 13e week van de zwangerschap. Dit aanbod komt naast de al bestaande 20 wekenecho om lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind op te sporen. Sommige, vaak ernstige lichamelijke afwijkingen, zijn al rond 13 weken zwangerschap te zien. De 13 wekenecho is onderdeel van een landelijke wetenschappelijke studie. 

De 13 wekenecho valt, net als de 20 wekenecho, onder prenatale screening. Aanstaande ouders kiezen zelf, met begeleiding van de verloskundige zorgverlener, of zij de 13 wekenecho willen laten doen. Speciaal hiervoor opgeleide echoscopisten voeren deze echo uit. Als de echoscopist een lichamelijke afwijking bij het ongeboren kind vermoedt, krijgt de zwangere vervolgonderzoek aangeboden.

De zwangere kan de 13 wekenecho alleen krijgen als zij meedoet aan de wetenschappelijke studie en toestemming geeft voor het gebruik van haar gegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de voor- en nadelen te bepalen van de 13 wekenecho. Het vroeg in de zwangerschap ontdekken van lichamelijke afwijkingen kan een voordeel zijn. Maar het kan ook leiden tot meer onrust en onzekerheid.

Aan de 13 weken echo zitten geen kosten verbonden. 

Op de website van pns.nl leest u meer informatie over de 13 weken echo. 

De 20 weken echo

Onderzoeken in het tweede trimester

Deze echo wordt het structureel echoscopisch onderzoek (SEO) genoemd. 

Het belangrijkste doel van de 20 wekenecho is te onderzoeken of uw kind een open rug of open schedel heeft. Ook wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen van uw kind. Daarbij kunnen andere lichamelijke afwijkingen worden gezien. Verder wordt gekeken of het kind groeit en of er voldoende vruchtwater is.

Dit onderzoek gebeurt bij 19 weken zwangerschap. 

Deelname aan dit onderzoek is niet verplicht, de kosten worden vergoed door de verzekering.

 

Afwijkingen die vaak goed te zien zijn:

 • open rug,
 • open schedel,
 • breuk of gat in de buikwand,
 • breuk of gat in het middenrif,
 • klompvoet,
 • lipspleet,
 • afwezigheid of afwijking van de nieren,
 • afwijkingen aan de armen of benen,
 • afwijkende ontwikkeling van de botten en
 • hartafwijkingen.

De 20-weken echo is een redelijk betrouwbare methode om ernstige aangeboren afwijkingen te ontdekken. Toch is dit onderzoek geen garantie voor een gezonde baby. Niet alle aandoeningen kunnen worden gezien op de echo. 
Als bij uw ongeboren kind een lichamelijke afwijking wordt gevonden, zijn de gevolgen voor het kind niet altijd duidelijk.

Lees hier de officiële folder van het RIVM over het SEO. En kijk hieronder op de website voor meer informatie.

Vervolgonderzoek na afwijkende NIPT

Wanneer er uit de NIPT een aanwijzing komt voor een afwijking bij de baby, krijgt u de mogelijkheid om een vruchtwaterpunctie of vlokkentest te laten verrichten. Hiervoor zal je verwezen worden naar het Erasmus MC.

Meer informatie over de NIPT en combinatietest kunt u lezen in de folder: ‘Informatie over prenatale screening’.

we leren je graag kennen

Neem contact op

Contact opnemen betekent niet dat je aan ons vastzit. We gaan graag samen jouw zwangerschap aan als het voor iedereen goed voelt.

Inschrijven

Register