Vragen over het coronavirus in de zwangerschap

Kan ik naar de praktijk komen voor controle?

De verloskundige neemt telefonisch contact met iedere zwangere op, voorafgaand aan de controle. Indien de controle niet noodzakelijk is, worden de vragen telefonische beantwoord.

Wanneer je hoest,  koorts hebt of in contact bent geweest met iemand die (mogelijk) besmet is met het Corona virus, kan je niet naar de praktijk komen. 

Ben ik besmet met het Coronavirus?

Op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 kunt u zien of er een indicatie is verdere testen te doen naar het COVID-19 virus. Bij twijfel neemt u telefonisch contact op met uw huisarts. Mocht u overwegen uw verloskundig zorgverlener hiervoor te bezoeken, bel dan eerst voor advies.

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met COVID-19. Het lijkt erop dat een besmetting met Covid-19 bij een zwangere niet anders verloopt dan bij een niet zwangere.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind na de geboorte via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van COVID-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met COVID-19 meer kans hebben op een miskraam.

 

Maatregelen ivm het coronavirus; zwangerschap​

Om verspreiding van het virus tegen te gaan en zorgpersoneel gezond te houden zijn er door onze beroepsvereniging maatregelen genomen. Hieronder lees je wat dit betekend voor onze zorgverlening

Tijdens de zwangerschap:

 1. De intervallen tussen de controles wordt zo groot mogelijk gemaakt, de controles worden gericht op het uitsluiten van problemen. Controles zullen voor een deel telefonisch gedaan worden.
 2. Voorafgaand zal telefonisch contact zijn voor het bespreken van vragen, adviezen en belinstructies.
 3. Er wordt tijdens een controle op de praktijk alleen een bloeddruk gemeten, aan de buik gevoeld en harttonen van de baby geluisterd. Deze controle is zo kort als mogelijk en u komt alleen (dus zonder ander kind of partner).
 4. Kom op de afgesproken tijd, zodat er zo min mogelijk mensen in de wachtkamer zitten.

Dit gebeurt er met de controles:

 • Intake (1e controle): telefonisch.
 • 11 weken: termijnecho op de praktijk
 • 11 weken: counseling telefonisch
 • 16 weken: groei en harttonen op de praktijk
 • 19 weken: echo op de praktijk
 • 27 weken: groei en bloeddruk op de praktijk
 • 31 weken: groei en bloeddruk op de praktijk
 • 35 weken: groei en bloeddruk op de praktijk
 • 37 weken: groei en bloeddruk op de praktijk
 • 39 weken : groei en bloeddruk op de praktijk
 • 40 weken : groei en bloeddruk op de praktijk
 • 41 weken: groei en bloeddruk op de praktijk

Maatregelen ivm het coronavirus; bevalling en kraamtijd

De bevalling thuis of in het ziekenhuis blijft vooralsnog mogelijk. Wel gelden in het ziekenhuis extra voorzorgsmaatregelen. 

 1. Er mag 1 persoon aanwezig zijn ter ondersteuning tijdens de bevalling.
 2. Er wordt gevraagd om thuis het kraambezoek langs te laten komen. 
 3. Een badbevalling in het Geboortecentrum Sophia is niet meer mogelijk

We zullen de bezoeken in het kraambed anders inrichten. 

De verloskundige komt nu alleen langs voor het verrichten van de hielprik en medisch noodzakelijke zorg. Verder zal er telefonisch contact zijn. Huisbezoeken worden zo veel mogelijk beperkt. 

Het verrichten van de gehoortest wordt voorlopig stop gezet, tot 6 april. 

Het advies is om kraambezoek van familie te beperken. 

De kraamverzorgster komt nog steeds langs. Indien er iemand met klachten in huis is, wordt gekeken welke zorg geleverd kan worden. Als de kraamverzorgster in huis is, mag er geen kraambezoek langskomen. 

Belangrijke websites voor meer informatie

RIVM- landelijke informatie over het nieuwe coronavirus Covid-19:

www.rivm.nl

De verloskundige – informatie over zwangerschap, bevalling en kraamtijd:

www.deverloskundige.nl

Informatie over onderzoeken in de zwangerschap en na de geboorte – ook de eventuele aanpassingen in verband met Covid-19:

www.pns.nl

De GGD:

www.ggdrotterdamrijnmond.nl