Vragen over het coronavirus in de zwangerschap

Kan ik naar de praktijk komen voor controle?

Wanneer je hoest,  koorts hebt of in contact bent geweest met iemand die (mogelijk) besmet is met het corona virus, kan je niet naar de praktijk komen. Neem telefonisch contact op met de verloskundige om te bespreken hoe en waar de controle zal plaatsvinden. 

Verloopt een infectie met COVID-19 ernstiger voor een zwangere vrouw?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met Covid-19. Het lijkt erop dat een besmetting met Covid-19 bij een zwangere niet anders verloopt dan bij een niet zwangere.

Kan de ongeboren baby geïnfecteerd raken tijdens de zwangerschap of bevalling?

Tot nu toe is er geen directe overdracht (verticale transmissie) van het Covid-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind na de geboorte via de gewone mens-op-mens route (horizontale transmissie).

Kan ik een miskraam krijgen van Covid-19?

Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat vrouwen met een infectie met Covid-19 meer kans hebben op een miskraam.

 

Maatregelen ivm het coronavirus: Zwangerschap​

Kom alleen naar de afspraak met de verloskundige, de partner mag inbellen tijdens de controle. 

De eerste controle (de intake) wordt tijdens de lockdown telefonisch verricht. De verloskundige belt je op de afgesproken tijd.

Wij begrijpen dat de echo’s bij 8, 11 en 20 weken ontzettend belangrijk zijn. Je mag je partner meenemen tijdens de echo, mits jullie beide geen Covid-19 klachten hebben.  

Draag in de praktijk en tijdens de controle een neusmondmasker.

Maatregelen ivm het coronavirus; Bevalling en kraamtijd

De bevalling thuis of in het ziekenhuis blijft mogelijk. Wel gelden extra voorzorgsmaatregelen. 

  • Er mag 1 persoon aanwezig zijn ter ondersteuning tijdens de bevalling.

Na de bevalling komt de verloskundige twee keer thuis langs voor het verrichten van de hielprik en medisch noodzakelijke zorg. Verder zal er telefonisch contact zijn, tenzij meer huisbezoeken nodig zijn. 

Het advies is om kraambezoek te beperken. 

De kraamverzorgster komt thuis langs. Indien er iemand met klachten in huis is, wordt gekeken welke zorg geleverd kan worden. Als de kraamverzorgster in huis is, mag er geen kraambezoek langskomen. 

Belangrijke websites voor meer informatie

RIVM- landelijke informatie over het nieuwe coronavirus Covid-19:

www.rivm.nl

De verloskundige – informatie over zwangerschap, bevalling en kraamtijd:

www.deverloskundige.nl

Informatie over onderzoeken in de zwangerschap en na de geboorte – ook de eventuele aanpassingen in verband met Covid-19:

www.pns.nl

De GGD:

www.ggdrotterdamrijnmond.nl

Inschrijven

Register